ការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ជូន

ការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនេះយើងបានអនុម័តនិងប្រព័ន្ធគុណភាពដោយផ្អែកលើ "ការតំរង់ទិសអតិថិជនកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាលើកដំបូង, ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក, ការអភិវឌ្ឍដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា" មិត្តភក្តិស្វាគមន៍ការទំនាក់ទំនងនិងសហការមកពីទូទាំងពិភពលោក។ 


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!